De heer Stuij benoemd tot erelid

16-03-2012

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart jl. werd de heer P.W. Stuij benoemd tot erelid van de Heemkundige Vereniging Terneuzen. De heer Stuij levert al vele jaren een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Zeeuws-Vlaanderen.

Vanaf zijn pensionering in 1989 is hij intensief bezig geweest met de vaderlandse geschiedenis, met daarbij speciale aandacht voor onderwerpen die verband hebben met Zeeuws-Vlaanderen en grenzen. Hij schreef verschillende boeken en leverde bijdragen aan jaarboeken en periodieken van heemkundige verenigingen in de regio. Voor de Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen schreef hij meer dan 20 artikelen. In 1998 heeft de vereniging zijn boek ‘De lage landen en hun grenzen’ uitgegeven en in 2007 volgde de biografie over Philipp von Hohenlohe.

De heer Stuij heeft met zijn reeks van boeken en publicaties de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen dichter bij de mensen gebracht en zich vele jaren ingezet voor het opsporen, behouden en terugplaatsen van historische grenspalen in de regio. Met zijn publicaties, lezingen en bijdragen die hij voor de Heemkundige Vereniging Terneuzen heeft verzorgd heeft hij zich bijzonder en langdurig verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

600_n140_300_2012-03-15_20_41_23.jpg

De heer Stuij met Edwin Hamelink

Foto Sandra Hamelink - Muys