Koninklijke onderscheiding P.W. Stuij

Vrijdagmiddag, 22 november is door burgemeester Lonink een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer P.W. Stuij. De heer Stuij (1924) was de eerste fysiotherapeut in Zeeuwsch-Vlaanderen. Na zijn pensionering in 1989 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als amateur historicus. Hij is zich gaan verdiepen in grenzen en grenspalen, gevolgd door studies naar de geschiedenis van de regio in de Tachtigjarige Oorlog. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor het opsporen, behouden en terugplaatsen van historische grenspalen. Hij heeft veel publicaties en artikelen op zijn naam staan. Een aantal van deze publicaties is uitgegeven door de Heemkundige Vereniging Terneuzen.

Namens de Heemkundige vereniging Terneuzen, van harte gefeliciteerd!

600_stuij.jpg600_stuij_2.jpg

 

 

foto's: Sandra Hamelink-Muys