Nieuw boekje over Zaamslagpolders in vroeger tijden

Op verzoek van de Stichting Zaamslag 850 jaar plaatsen we onderstaand bericht....Geachte geïnteresseerde,

Zoals u wellicht reeds eerder uit één van onze mails mocht vernemen, zullen wij in de tweede helft van dit jaar het voorlaatste boek van de stichting Zaamslag 850 jaar uitbrengen.

Dit boekje betreft een aangename afwisseling tussen historische informatie en nostalgische beelden van het leven in de gehuchten en op de boerenerven rondom Zaamslag. Het verhaal is fraai geïllustreerd met oude foto’s uit de polders, van de historische boerderijen en van de mensen die er woonden.

Woont u op de Reuzenhoek, Hoek van de Dijk, Kwakkel, de Val of Poonhaven? Dan is dit boekje speciaal geschikt voor u!

Hier volgen enkele thema’s uit het boekje:              600_boek_leven_in_de_zaamslagpolders_in_vroeger_tijden.jpg

- Ontstaan en de bevrijding van Reuzenhoek
- Leven in de Reuzenhoek
- de Reuzenhoekse families Dekker en Verlinde
- De historische boerderijen van de Aandijkepolder
- de Reuzenhoekse school vanaf 1891

En nog veel meer interessante informatie.

Toch is er ook ruimte voor een kritische noot, namelijk de constatering dat veel historische boerderijen in de loop der jaren geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen.

Het boekje zal ongeveer 80 bladzijden tellen en de prijs ervan zal ongeveer 10 euro bedragen.

Dit boekje is geschreven door de heer J.A. (Ko) Dieleman uit Terneuzen, die opgegroeid is in de Zaamslagpolders en met nostalgische gevoelens terugdenkt aan de vroegere tijden. Het is, net als onze andere publicaties, geschreven uit hart voor de zaak en zonder winstbejag. Een geschenk van de auteur aan de regio.

Wij stellen u nu in staat om vooraf in te schrijven voor dit boek, om zo zeker te zijn dat u een eigen exemplaar zult hebben. De oplage zal naar alle waarschijnlijkheid een beperkte oplage hebben. Aan deze reservering zijn geen kosten verbonden. U hoeft hiervoor enkel een e-mail te sturen naar hofsaemslach@zeelandnet.nl en aan te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen, met uw naam en adres.

De presentatie van het boek zal eind oktober-begin november 2014 plaatsvinden. De heer Dieleman zal op 5 november het verhaal omtrent zijn boek vertellen voor Stichting Welzijn Ouderen Zaamslag, in het Stropievat te Zaamslag.

Het boekje is ook uitermate geschikt om cadeau te doen aan familie, vrienden of kennissen!


Tevens wijzen wij u er nog graag op dat het boek De uithof van Othene nog in voorraad is (17 euro) en dat het boek Het Plein te Zaamslag: een geschiedenis in kerken (24,50 euro) enkel nog via inschrijving te verkrijgen is.


Met vriendelijke groet,

R.J.H. (Richard) Lensen
Stichting Zaamslag 850 jaar – adviseur archeologie

Website: http://zaamslag850jaar.nl/