Presentatie 'Biervliet Speciaal'

Adri van der Wege heeft onderstaande foto's gemaakt tijdens de presentatie van de Nieuwsbrief 'Biervliet Speciaal'.

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_020.jpg

Opening door de voorzitter van de Heemkundige 
Vereniging Terneuzen, Edwin Hamelink

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_024.jpg

 

 

 

 

 

 

Dr. Albert Kort hield een kort toespraak over zijn
artikelen in "Biervliet Speciaal". 

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_038.jpg

Interview afgenomen door dhr. Willemsen met 

afstammelingen van Burgemeester Maarleveld.

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_005.jpg

Wethouder Bos neemt het eerste exemplaar in
ontvangst van dhr. Willemsen. 

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_050.jpg

Dhr. Stuij geeft een korte toespraak over zijn
artikel in de Nieuwsbrief. 

600_n94_300_biervliet_hvt_05-06-2010_064.jpg

 

 

 

 

 

Dhr. Willemsen geeft uitleg over de in 1660 
brandgeschilderd  ramen in de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het "Beukels-raam".