Agenda

600_c_-_lezing_petrus_hondius_c.jpg    Uitnodiging voor de lezing

             ‘De Suikerbiet blinkt weer’

          Door de heer Adrie Koppejan

 

Donderdag 24 november 2022 in Cultuurpodium Porgy & Bess, Noordstraat 52

Terneuzen. Aanvang 20.00 uur.

 

Beste leden, mevrouw, meneer,

600_bietencampagne.jpg

Graag nodigen we u uit voor een lezing over de geschiedenis van de suikerbiet gepresenteerd door Adrie Koppejan. Bij deze presentatie worden prachtige beelden getoond uit onze provincie. Onze gastspreker vertelt het volledige verhaal over de oorsprong van de suikerbiet, de bietenteelt, de campagne, het vervoer en de verwerking tot het eindproduct. Als afsluiting laat Koppejan mooie filmbeelden zien over de historische bietentocht met zeilende platbodems.
Adri Koppejan, woonachtig in Middelburg, was stuurman en veiligheidsofficier op de veerdiensten op de Noordzee. Een aantal jaren geleden heeft Adri al eens enkele lezingen voor ons gehouden naar aanleiding van zijn boeken over de beurtvaart, waaronder ‘De Blikken Motor”.                                           
Hij is ook vrijwilliger op de platbodem Avontuur en zeilt elk jaar de historische bietentocht mee. 
Dit resulteerde in een onderzoek door hem naar de oorsprong en geschiedenis van de suikerbiet.
Het wordt vast en zeker een interessante avond en dus heten we u allen van harte welkom.                    De toegang voor leden is gratis. Van niet-leden vragen we een bijdrage van  €. 5,00 per persoon.
Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

 

 

 

'De Vermaerde Petrus Hondius, predikant op de

Terneuzens Moufe-Schans’

 

Lezing door Martin Stolk 

 

600_lezing_petrus_hondius_b_2.jpg

Door dr. J. Wesseling werd Petrus Hondius (1578-1621) al geroemd als de enige Terneuzenaar die op wetenschappelijk gebied van grote betekenis is geweest en gaf hem een apart hoofdstuk in “De Geschiedenis van Terneuzen”. 

Er zijn meerdere pogingen gedaan om zich verder in deze toch zeer markante predikant te verdiepen, maar tot een volledige levensbeschrijving is het tot heden nooit echt mogen komen. 

600_lezing_petrus_hondius_b_1.jpg

Echter tijdens deze lezing gaan wede levensgeschiedenis van Hondius, met als uitgangspunt de start van de Tachtigjarige Oorlog en de beslissingen die door Willem van Oranje en later prins Maurits hier in de regio zijn gemaakt, volledig beleven. De landing van Von Hohenlohe op de Moufe-Schans, de godsdiensttwisten en de universiteit van Leiden. Al deze gebeurtenissen hebben een grote rol gespeeld in de levenswandel van Petrus Hondius vanuit de Paltz, Vlissingen en Leiden. Zijn contacten met de grootste wetenschappers van Europa. Zijn Grand Tour naar La Rochelle en uiteindelijk zijn dubbele levenswerk: ‘Het El Dorado van Neuzen’ en zijn gedachten en lokale beschrijvingen in het grootste Nederlandse Hofdicht: ‘Dapes inemptae, of de Moufe-Schans, dat is De Soetichheidt des Buytenlevens Vergheselschapt met de Boucken’.

Kortom een lezing die iedereen uit Terneuzen en omgeving zeker niet mag missen. Leden hebben gratis toegang. Voor niet-leden geldt een bijdrage van € 5,00 p.p.

Met vriendelijke groet,

het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Het bestuur laat u weten dat de lezing over de Braakman gepland op donderdag 23 juni a.s. wegens familieomstandigheden van de gastspreker niet door kan gaan.

U krijgt tijdig bericht van ons wanneer deze lezing wel door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

 Uitnodiging voor de presentatie

        Geschiedenis van de spoorwegmaatschappij Mechelen-Terneuzen

door Frits van Buren

Donderdag 19 mei 2022, Cultuurpodium Porgy & Bess, Noordstraat 52 Terneuzen. 

Aanvang 20.00 uur.

Beste leden, mevrouw, mijnheer,

Het bestuur is na diverse keren uitstellen bijzonder blij u uit te kunnen nodigen voor de presentatie over de Spoorwegmaatschappij Mechelen – Terneuzen. Gastspreker Frits van Buren neemt ons mee in de geschiedenis van deze spoorwegverbinding. De éérste trein kwam op 26 augustus 1871, vorig jaar 150 jaar geleden, in Terneuzen aan.                                                                                                De spoorlijn was mede aanleiding voor de industriële ontwikkeling van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, zoals de bouw van de cokes- en kunstmestfabriek in Sluiskil. Belangrijk was daarbij het goederenvervoer per spoor vanuit de haven van Terneuzen naar België. Het personenvervoer via Hulst en De Klinge is in 1951 beëindigd en vervangen door busdiensten. Het vervoer van goederen is gestaakt in 1968. In deze presentatie komen zowel de periode van MT, alsook de periode daarna aan de orde. Tevens komen het rollend materieel, stations en kunstwerken aan bod. Tot slot worden ook de nog steeds levende plannen voor reizigersvervoer tussen Gent en Terneuzen besproken.

De belangstelling voor spoorwegen werd bij Frits van Buren gewekt doordat zijn grootvade

r met hem ging kijken naar de elektrificatie van de lijn Arnhem-Zutphen in 1953. Na zijn studie en promotie in Utrecht ging hij in 1979 bij Dow Chemical in Terneuzen werken. Zijn belangstelling voor spoorwegen bleef bestaan en na zijn pensionering was hij van 2014 tot 2021 secretaris van de Nederlandse Verenging van belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVSB)

Het wordt ongetwijfeld een zeer interessante avond. We heten u dan ook van harte welkom. Introducés zijn eveneens welkom. De entrée voor leden is gratis. Bijdrage niet leden €. 5,00 p.p.   

 

 

Woensdag 6 juli tot en met zaterdag 10 september 2022:

Tentoonstelling over de spoorlijn Mechelen – Terneuzen

In het herdenkingsjaar over de spoorwegmaatschappij Mechelen – Terneuzen, dat begon op 26 augustus 1921, zijn er in een aantal plaatsen die aan de spoorlijn lagen allerlei activiteiten georganiseerd. Als afsluiting van dit jaar gaan de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Heemkundige Vereniging Terneuzen een tentoonstelling inrichten over deze toentertijd zo belangrijke spoorwegverbinding. De expositie is voor het publiek gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek te Terneuzen van woensdag 6 juli tot en met zaterdag 10 september. Gedurende deze periode zullen er ook nog enkele lezingen over de spoorwegmaatschappij worden gehouden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.  

 

 

600_uitnodiging_offici_le_opening_vredeskapel_9_juli_2022-2.jpg

Toren van de voormalige Rooms-Katholieke Willibrordus kerk Terneuzen

Op initiatief van de gemeente Terneuzen is de afgelopen maanden de kerktoren volledig gerestaureerd. Pastoor de heer Jochem van Velthoven en de Elisabethparochie in Terneuzen zijn met de gemeente overeengekomen dat in de toren op de begane grond een vredeskapel wordt ingericht. Tevens is besloten dat op de eerste verdieping een expositieruimte is voorzien waar de geschiedenis van de rooms-katholieke enclave in beeld wordt gebracht.

Nadat de gemeente de financiële steun had toegezegd heeft een werkgroep met medewerkers van de gemeente en leden van de parochie en heemkundige vereniging een compleet plan uitgewerkt hoe de kapel en expositieruimte eruit komen te zien. Het resultaat mag er zijn. Met dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Zaterdag 9 juli a.s. om 11.00 uur worden de kerktoren en vredeskapel geopend en gezegend. U bent welkom bij de opening en eventueel voor een kort bezoekje aan de kapel en de expositie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur