Agenda

Uitnodiging voor de lezing

De binnenscheepvaart en de Schelde / Seine verbinding

door Kees Faasse

Donderdag 30 september 2021, hotel l‘Escaut, Scheldekade 65, Terneuzen.

 

Beste leden, mevrouw, meneer, 

De industriële ontwikkeling in onze regio en de Kanaalzone in het bijzonder dateert al van eind 19e en begin 20ste eeuw. Met de komst van de nieuwe zeesluis en de grote veranderingen aan de scheepvaartverbinding van Terneuzen naar Parijs gaat er de komende jaren heel veel veranderen.
Het bestuur vindt het daarom na zo’n lange tijd heel erg leuk dat de heer Kees Faasse, oud binnenvaartschipper en vrijwilliger bij het Portaal van Vlaanderen, ons uit eigen ervaring komt vertellen over de geschiedenis van de binnenvaart en de Seine/Schelde verbinding: hoe het was, hoe het nu is en hoe het wordt. Alles aangevuld met veel mooi fotomateriaal.
Omdat nog niet bekend is of de 1,5 meter afstand nog steeds van kracht is, plannen we voorlopig twee sessies in, één ’s middags om 14.00 uur en één ‘s avonds om 20.00 uur. Wij vragen om u vooraf aan te melden door een e-mailtje naar ons te sturen info@heemkundeterneuzen.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Mocht de 1,5 meter afstand tegen die tijd opgeheven zijn dan organiseren we alleen de avondsessie. Als dat zo is dan krijgt u daarvan bericht.
We zijn ervan overtuigd dat het een zeer interessante en boeiende presentatie zal worden en vertrouwen erop na zo’n lange periode veel leden te mogen begroeten. Introducés zijn natuurlijk van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur   

 Wat kunt u dit najaar nog van ons verwachten:

De algemene ledenvergadering met na de pauze de film Against All Odds over de slag om de Schelde.  Enkele zeer interessante lezingen over de spoorwegmaatschappij Mechelen – Terneuzen door de heer Frits van Buren voormalig secretaris van de NVBS, de landelijke vereniging van spoorwegliefhebbers.

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

                                Beste leden, mevrouw, mijnheer,

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op;      

donderdag 28 oktober 2021 in hotel l ‘Escaut, Scheldekade 65, Terneuzen.                                                                         

                                                                     Aanvang 19.30 uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.

 

  1. Vaststellen notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2019.

 

  1. Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester.

 

  1. Verslag kascontrolecommissie over de administratie en jaarrekening 2020 door mevrouw Marianne de Blok (1ste termijn) en de heer Douwe van der Meer. (2de termijn).

                                              

  1. Vaststellen van de jaarrekening 2020 en begroting 2021, toegelicht door

            Suzan Bolleman, penningmeester en Jaap Bakker, administrateur.  

 

  1. Benoeming kascontrolecommissie over de administratie en jaarrekening van 2021, voor de volgende jaarvergadering.

 

  1. Bestuursverkiezing

Jaap Goossen had zich al voor de coronacrises kandidaat gesteld om in het bestuur zitting te willen nemen. Omdat de ALV in 2020 niet kon doorgaan is hij nog niet officieel als bestuurslid benoemd. Dus wordt hij nu alsnog verkiesbaar gesteld.

Verder zijn er op dit moment geen bestuursleden die statutair, of tussentijds aftredend zijn.

           

  1. Rondvraag.           

 

  1. Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.

 

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de notulen, jaarverslagen, jaarrekening 2020 en begroting 2021 voor iedereen ter inzage beschikbaar.

Leden die zich als kandidaat-bestuurslid willen aanmelden, vragen wij zich schriftelijk of per e-mail aan te melden, uiterlijk zeven dagen voor de datum van de jaarvergadering.

                                 

Pauze omstreeks 20.15 u.

Het bestuur wenst u na de pauze nog een informatieve en gezellige voortzetting van de avond toe, met de prachtige film over de slag om de Schelde ‘Against all Odds’ van de Canadese commandant Cliff Chadderton.

 

Against All Odds – Ondanks alles

De Canadese infanterie in de Slag om de Schelde

Film van Cliff Chadderton voor de Canadese War Amputations

Na een noodgedwongen uitstel van meer dan een jaar door de coronacrisis presenteren we vanavond in verband met 75 jaar herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding deze mooie en  uiterst boeiende film. 

600_against_all_odds-1.jpg
Cliff Chadderton (1919-2013) was in 1944 commandant van een eenheid van de Royal Winnipeg Rifles. Zij maakten deel uit van het 3de Canadese Infanterie Divisie. Bij de slag om het Leopoldkanaal verloor hij zijn rechteronderbeen.  Na de oorlog was hij werkzaam voor de organisatie War Amputations, waarvoor hij in 1987 deze film maakte.
In de buitengewoon boeiende film gaat hij terug naar de plaatsen waar de Canadezen in de periode oktober tot en met november 1944 vochten voor het vrijmaken van de Scheldemonding. Zij werden geconfronteerd met Duitse troepen die zowel in aantal als in gevechtskracht veel sterker waren dan verwacht. Daarnaast werden er door de generaals fouten gemaakt en werden er geen versterkingen gestuurd om de vele doden en gewonden te vervangen. Ondanks deze en nog veel andere obstakels slaagden de Canadezen er toch in de Duitsers in Zeeland te verslaan.                                                                           

Bewerking en Nederlandse ondertiteling zijn gemaakt door mevrouw Ireen van Damme.

We wensen alle belangstellenden veel kijkplezier en een gezellige voortzetting van de avond.

 

 

Terneuzen, december 2021600_4_trn-057.jpg

 

Beste leden, mevrouw, meneer,

Een werkgroep van de vereniging is volop bezig met de voorbereidingen voor de inrichting van de tentoonstelling en lezingen over de spoorwegmaatschappij Mechelen – Terneuzen. Deze zijn gepland in de nieuwe locatie van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen van het appartementencomplex ‘De Kampanje’ te Terneuzen.

We hadden dit keer echt gehoopt u de data al te kunnen geven dat in de tweede helft van januari volgend jaar de expositie en lezingen van start zouden kunnen gaan. Helaas zijn de vooruitzichten dat de bibliotheek dan al beschikbaar zal zijn nog zo onzeker dat we u nog geen data kunnen geven.

Zodra we zekerheid hebben zullen we u tussentijds per brief informeren. Alle informatie zal ook bekend gemaakt worden via de websites van de bibliotheek en de vereniging alsook via de facebookpagina.

 

600_paeremes_2.jpg

 

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden donderdag 24 maart. 2022 Na afloop van de vergadering zal de heer Hans Dingemanse zijn lezing houden over de zo beroemde ‘Paeremessen’, waarover hij onlangs een boek heeft uitgebracht. Hij zal dit houtsnijwerk ook demonstreren en tentoonstellen en wordt hierbij geassisteerd door ons bestuurslid Jaap Goossen. Ook hiervoor ontvangt u tijdig bericht en alle informatie van ons.

Tenslotte wil het bestuur u allen hele fijne, gezellige kerstdagen wensen en zoals we allemaal hopen een voorspoedig en vooral gezond komende jaar.    

            

Met vriendelijke groet,

Het bestuur