Agenda

Uitnodiging voor de lezing

 ‘Sterck Water’, De Staats Spaanse Linies 

 verzorgd door Paul Stockman, 

 Woensdag 19 april a.s. Aanvang 20.00 uur  

Cultuurpodium Porgy & Bess, Noordstraat 52, Terneuzen.

Beste leden, mevrouw, meneer,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een zeer boeiende presentatie door de zeker bij u bekende gastspreker Paul Stockman uit Hulst. Hij neemt ons mee naar de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Staats Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen.
Vanaf Retranchement in West- en Nieuw-Namen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen kom je overal liniedijken, forten, vestingsteden en resten van dijkdoorstekingen tegen. Aan de Belgische kant van de grens vanaf fort St.-Paulus bij Knokke tot aan Fort Liefkenshoek treft men hetzelfde aan.
Nergens in Europa tref je een compleet vestinglandschap op die schaal uit de tijd van de 80-Jarige Oorlog aan als in Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzende Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Paul Stockman verteld over het strategische landschap, de inundaties en de band met Spanje. Ook de vorm van de vestingwerken en hoe forten en linies werden gebouwd komen aan bod. De verschillende linies aan beide kanten van de grens komen uitgebreid aan de orde.
Gastspreker Paul Stockman studeerde geschiedenis in Leiden en specialiseerde zich in Kerkgeschiedenis en Vestingbouw. Hij verzorgt cursussen streekgeschiedenis, lezingen. Ook heeft Stockman diverse boeken uitgegeven en publicaties verzorgd.  Wilt u meer weten over Paul Stockman bezoek dan zijn website: studiecentrumdemaelstede.nl
We heten u van harte welkom op een ongetwijfeld zeer interessante avond.

Het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

 

                                 Beste leden, mevrouw, mijnheer,

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op; donderdag 23 maart 2023

in cultuurpodium Porgy and Bess, Noordstraat 52, Terneuzen.                                                                        

                                                                     Aanvang 19.30 uur.

 

Agenda

 

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.

 

  1. Vaststellen notulen van de jaarvergadering van 21 oktober 2021.

 

  1. Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester.

 

  1. Verslag kascontrolecommissie over de administratie en jaarrekening 2022 door de heer Edy Engels (2ste termijn) en Kornaat ??

                                              

  1. Vaststellen van de jaarrekening 2022 en begroting 2023, toegelicht door

            Suzan Bolleman, penningmeester en Jaap Bakker, administrateur.  

 

  1. Benoeming kascontrolecommissie voor controle van de administratie en jaarrekening van 2023, voor de volgende jaarvergadering.

 

  1. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair aftredend.

Suzan Bolleman,

José van Houdt,

 

Verder zijn er op dit moment geen bestuursleden die statutair, of tussentijds aftredend zijn.

           

  1. Rondvraag.           

 

  1. Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.

 

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de notulen, jaarverslagen, jaarrekening 2022 en begroting 2023 voor iedereen ter inzage beschikbaar.

 

Leden die zich als kandidaat-bestuurslid willen aanmelden, vragen wij zich schriftelijk of per e-mail aan te melden, uiterlijk zeven dagen voor de datum van de jaarvergadering.

                                   Pauze omstreeks 20.15 u.

               

Het bestuur wenst u na de pauze nog een gezellige voortzetting van de avond toe met de bijzonder interessante presentatie van Marc Buise vice-voorzitter van de 4 Ambachten over Het rampjaar 1672 in Zeeuws-Vlaanderen en meer….

                                                                                                                     

 

Uitnodiging voor de lezing

 

‘Het rampjaar 1672 in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en meer…’

door gastspreker Marc Buise, vicevoorzitter van OHK de 4 Ambachten

 

Donderdag 23 maart ’23, Cultuurpodium Porgy & Bess, Noordstraat 52 Terneuzen.

Aanvang 20.30uur.

 

Beste leden, mevrouw, mijnheer,

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een bijzonder interessante lezing over Het Rampjaar 1672. De republiek werd tegelijkertijd aangevallen door de Franse en Engelse koning en de bisschoppen van Keulen en Munster.

 

Gastspreker Marc Buise verteld dat het afgelopen jaar Het Rampjaar uitgebreid is belicht in boeken, tentoonstellingen en televisieprogramma’s. De meeste nadruk werd daarbij gelegd op wat er zich afspeelde aan de Hollandse Waterlinie; hoe Holland op het nippertje aan een Franse bezetting kon ontsnappen. Ook de bekendheid met de ‘Berenning’ van Aardenburg heeft met de 350-jarige herdenking het regionale inmiddels overstegen. Maar dat was natuurlijk niet alles wat er zich in onze streek afspeelde. Marc zal ons meenemen in de gebeurtenissen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Op zich gebeurde er niet zo veel voor degene die van veldslagen en andere spectaculaire zaken houdt, maar de en heeft daarover polderlandschap, maar ook op sociaal gebied. Het volledige herstel zou meer dan honderd jaar duren.

 

Marc Buise is een gepensioneerd kapitein van de koopvaardij. Hij houdt zich al decennialang bezig met de natuur- en cultuurhistorie van Zeeuws-Vlaanderen en heeft daarover boeken en vele artikelen gepubliceerd. Sinds een jaar of zes doet Marc een doctoraal onderzoek naar de militaire inundaties in het noorden van Vlaanderen.

Naast het lidmaatschap van de OHK De 4 Ambachten is hij redactielid van het tijdschrift ‘Zeeland’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

 

We heten u dan ook welkom op deze ongetwijfeld boeiende avond. Introducés zijn eveneens welkom.

Voor leden, twee per gezin, is de entrée gratis. Bijdrage niet leden €. 5,00 p.p.     

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur   

 

 

 

27januari-VRIJDAG VAN DE POëZIE-27januari

Verder wandelend over weidse wateren,

leg ik natuurlijk de link

met de uit de hand gelopen zeearmen… (Hans Verhagen)

In de Week van de Poëzie organiseert het Dichtersgilde Terneuzen een poëziemiddag. Thema dit jaar is Vriendschap.  De Terneuzense stadsdichters hopen dan ook dat er veel belangstelling zal zijn voor hun optreden. (En dat de bezoekers hen in hun hart willen sluiten.) De voorstelling begint om 14.00 uur in een zaal van de Terneuzense Bibliotheek.

Programma: de vijf stadsdichters vertellen over hun ervaringen met de poëzie. En lezen een aantal gedichten. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. En suggesties voor de activiteiten van het komende jaar zijn ook welkom.

Voor koffie & thee wordt gezorgd. En na afloop van de middag om 15.30 uur ontvangt iedere bezoeker een gratis bundel met gedichten van de stadsdichters.

Tot ziens op vrijdag 27 januari, 14.00 uur, bibliotheek.

Dichtersgilde Terneuzen: Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, Eric van Laere, Ingeborg Haalboom, Peter Knipmeijer, André van der Veeke.

 

 

 

 

 

600_c_-_lezing_petrus_hondius_c.jpg  

 

Porgy & Bess Terneuzen – Noordstraat 52 - Terneuzen

Gert Oostindië - Erfenissen van het koloniale verleden

Deze lezing wordt georganiseerd door de Heemkundige Vereniging Terneuzen in samenwerking met Porgy College.

Entree: €. 7,50 – studenten €. 5,00

Leden van de Heemkundige Vereniging mogen gratis binnen.


Nederlandse geschiedenis is óók koloniale geschiedenis. In deze lezing schetst Gert Oostindië dat verleden en stelt hij de vraag wat de erfenissen ervan zijn. Daarbij vertelt hij over zijn eigen onderzoek naar de slavernij, de bloedige onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië, de dekolonisatie van de Cariben en ook over de vestiging van migranten uit de koloniën die het postkoloniale ‘moederland’ diep veranderden – ook in Terneuzen, zoals juist Porgy & Bess zo mooi illustreert.

Gert Oostindië is emeritus-hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was tot zijn pensionering eind 2021 directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW).

Hij publiceerde ruim dertig boeken over de Cariben, Indonesië en de koloniale en postkoloniale geschiedenis van Nederland. Nederlandstalige boeken van zijn hand zijn onder meer Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij (red., 1999), Knellende Koninkrijksbanden.

Het Nederlands dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (met Inge Klinkers, 3 dln, 2001), De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën (2006), Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (2010), Soldaat in Indonesië, 1945-1950.

 Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (2015), Het koloniale verleden van Rotterdam (red., 2020), Antilliaans erfgoed (red., met Alex van Stipriaan, 2021),

Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (et al., 2022), Ongemak.

Zes Caribische eilanden en Nederland (met Wouter Veenendaal, 2020), en Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag (red. met Esther Captain en Valika Smeulders, 2022).

 

 

  Uitnodiging voor de lezing

             ‘De Suikerbiet blinkt weer’

          Door de heer Adrie Koppejan

 

Donderdag 24 november 2022 in Cultuurpodium Porgy & Bess, Noordstraat 52

Terneuzen. Aanvang 20.00 uur.

 

Beste leden, mevrouw, meneer,

600_bietencampagne.jpg

Graag nodigen we u uit voor een lezing over de geschiedenis van de suikerbiet gepresenteerd door Adrie Koppejan. Bij deze presentatie worden prachtige beelden getoond uit onze provincie. Onze gastspreker vertelt het volledige verhaal over de oorsprong van de suikerbiet, de bietenteelt, de campagne, het vervoer en de verwerking tot het eindproduct. Als afsluiting laat Koppejan mooie filmbeelden zien over de historische bietentocht met zeilende platbodems.
Adri Koppejan, woonachtig in Middelburg, was stuurman en veiligheidsofficier op de veerdiensten op de Noordzee. Een aantal jaren geleden heeft Adri al eens enkele lezingen voor ons gehouden naar aanleiding van zijn boeken over de beurtvaart, waaronder ‘De Blikken Motor”.                                           
Hij is ook vrijwilliger op de platbodem Avontuur en zeilt elk jaar de historische bietentocht mee. 
Dit resulteerde in een onderzoek door hem naar de oorsprong en geschiedenis van de suikerbiet.
Het wordt vast en zeker een interessante avond en dus heten we u allen van harte welkom.                    De toegang voor leden is gratis. Van niet-leden vragen we een bijdrage van  €. 5,00 per persoon.
Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

'De Vermaerde Petrus Hondius, predikant op de

Terneuzens Moufe-Schans’

 

Lezing door Martin Stolk 

 

600_lezing_petrus_hondius_b_2.jpg

Door dr. J. Wesseling werd Petrus Hondius (1578-1621) al geroemd als de enige Terneuzenaar die op wetenschappelijk gebied van grote betekenis is geweest en gaf hem een apart hoofdstuk in “De Geschiedenis van Terneuzen”. 

Er zijn meerdere pogingen gedaan om zich verder in deze toch zeer markante predikant te verdiepen, maar tot een volledige levensbeschrijving is het tot heden nooit echt mogen komen. 

600_lezing_petrus_hondius_b_1.jpg

Echter tijdens deze lezing gaan wede levensgeschiedenis van Hondius, met als uitgangspunt de start van de Tachtigjarige Oorlog en de beslissingen die door Willem van Oranje en later prins Maurits hier in de regio zijn gemaakt, volledig beleven. De landing van Von Hohenlohe op de Moufe-Schans, de godsdiensttwisten en de universiteit van Leiden. Al deze gebeurtenissen hebben een grote rol gespeeld in de levenswandel van Petrus Hondius vanuit de Paltz, Vlissingen en Leiden. Zijn contacten met de grootste wetenschappers van Europa. Zijn Grand Tour naar La Rochelle en uiteindelijk zijn dubbele levenswerk: ‘Het El Dorado van Neuzen’ en zijn gedachten en lokale beschrijvingen in het grootste Nederlandse Hofdicht: ‘Dapes inemptae, of de Moufe-Schans, dat is De Soetichheidt des Buytenlevens Vergheselschapt met de Boucken’.

Kortom een lezing die iedereen uit Terneuzen en omgeving zeker niet mag missen. Leden hebben gratis toegang. Voor niet-leden geldt een bijdrage van € 5,00 p.p.

Met vriendelijke groet,

het bestuur