Plaquette Zuidbeer aangebracht bij woon- en winkelcentrum Schuttershof

18-11-2009

Half november is er een plaquette aangebracht in de bestrating bij het nieuwe woon- en winkelcentrum Schuttershof. De plaquette ligt op de plaats van de voormalige Zuidbeer, waarvan in januari 2008 een gedeelte werd blootgelegd.

Tengevolge van de Belgische Opstand werden er in 1833 rond Terneuzen nieuwe vestingwerken aangelegd. Deze vesting telde drie stenen beers. De westelijke en oostelijke beers dienden tevens als uitwateringssluizen van de twee rijkswaterleidingen die bij Terneuzen in de Westerschelde uitkwamen.
De in 1858 aangelegde Zuidbeer vormde de verbinding tussen de vestinggracht langs de zuidelijke en oostelijke vestingwerken en de oostelijke kanaalarm van het kanaal Gent-Terneuzen. In 1908 werd de vesting Terneuzen ingekrompen tot kustbatterij. In 1913 werd besloten de vestingwerken ten zuiden en ten oosten van het stadscentrum af te graven om ruimte te maken voor stadsuitbreiding. Hier ontstonden o.a. de Van Steenbergenlaan en Verlengde van Steenbergenlaan. De Zuidbeer werd slechts gedeeltelijk gesloopt en verdween onder de grond.

Direct na de vondst is de Heemkundige Vereniging Terneuzen in overleg gegaan met de gemeente 600_n83_300_100_3956_sandra.jpgTerneuzen en aannemingsbedrijf Van der Poel. Gelukkig zat de beer niet in de weg voor de bouwwerkzaamheden van het nieuwe woon- en winkelcentrum Schuttershof. Helaas was het niet mogelijk om de Zuidbeer weer zichtbaar in het nieuwbouwplan terug te laten keren en verdween zij weer onder het zand.
Omdat de Heemkundige Vereniging het toch wel erg jammer vond dat  dit stukje geschiedenis weer onder de grond is verdwenen is in goed overleg besloten er een plaquette met tekst en tekeningen aan te brengen. De vereniging zorgde voor het ontwerp. De steen is vervaardigd door een Belgische firma en bekostigd door Van der Poel.

De steen is te zien onder de arcade van het complex op de hoek van de Schuttershofweg met de Kennedylaan.

Foto plaquette: Sandra Hamelink-Muys

Tekening: collectie Edwin Hamelink

Foto schaatsers: Archief Heemkundige Vereniging Terneuzen

Zijaanzicht van de Zuidbeer 600_n83_300_zijaanzicht_2.jpg600_ijsbaan-nu_tramstraat.jpg

 

 

Schaatsers op het ijs voor de Zuidbeer circa 1900.
 

 

 

Helaas is het steen kort na plaatsing vernield. Klik hier voor het artikel in de PZC van 4 december 2009. Eind januari is er een nieuwe plaquette geplaatst.