Op de fiets langs het front in het Vlaanderen van 1919

2014

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Onze vereniging organiseert diverse activiteiten in het kader van deze "Groote oorlog". 
In Nieuwsbrief 62 van juni 2007 publiceerden we het verhaal "Op de fiets langs het front in Vlaanderen 1919".

De heren J.C.L. Olijslager en J. Brakman maakten in 1919 een fietstocht langs de frontlinies 600_cover_op_de_fiets_1919.jpg
in Vlaanderen. Ze beschreven de gebeurtenissen en verschrikkingen die langs hun fietsroute 
hadden plaatsgevonden. Het complete verhaal werd uitgetypt en voorzien van prentbriefkaarten 
en tekeningen van de hand van Olijslager. In 2005 is de Heemkundige Vereniging Terneuzen in 
het bezit gekomen van dit unieke boekwerkje.

In het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog publiceren we hierbij het betreffende deel uit 
de Nieuwsbrief op onze website.