Privacybeleid

 

 

600_heemkundige_vereniging_terneuzen.jpg

 

Privacyverklaring

 

Via het email adres info@heemkundeterneuzen.nl van de vereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Heemkundige Vereniging Terneuzen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermeldenmet welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De vereniging is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 dec 2019

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens 
 • Titel, voorletters, achternaam, stichtings- of verenigingsnaam of bedrijfsnaam, postadres, email adres, telefoon/mobiel nummer, bankcode en laatste 4 cijfers van rekeningnummer (bv ABNA 6789)
 1. Doeleinden voor verzamelen van persoonsgegevens

 

 • Informatie over de vereniging en haar activiteiten te verstrekken
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden
 • De kroniek (Nieuwsbrief) van de vereniging te verzenden
 • Met de combinatie bankcode en 4 laatste cijfers u te identificeren bij het administreren van contributie en overige bijdragen

 

 1. Informatieverstrekking

Elk jaar versturen wij onze periodiek de Nieuwsbrief,  uitnodigingen voor lezingen en/of presentaties, uitnodiging voor de jaarvergadering en informatie over overige activiteiten.. Uw post- en e-mailadres maakt deel uit van de lijst van abonnees.

 

 1. Publicatie 

Wij publiceren uw persoonsgegevens op geen enkele wijze.

 

 1. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

 1. Analyse

Via Google Analytics worden op www.heemkundeterneuzen.nl  gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

 

 1. Beveiliging 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 1. Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode van het lidmaatschap, de sponsorovereenkomst en uitwisselingsafspraken.

 

 1. Websites van derden 

Op de website www.heemkundeterneuzen.nl kunnen links van websites van derden opgenomen worden. De websites van derden hebben een eigen privacyverklaring en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Heemkundige Vereniging Terneuzen.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of verzoeken over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van bepaalde persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Het laten verwijderen van uw woonadres heeft als gevolg dat u niet langer meer lid of sponsor bent van de vereniging.

 

 1. Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens 

Heemkundige Vereniging Terneuzen
Postbus 1180

4530 GD Terneuzen

E-mail : info@heemkundeterneuzen.nl

Kamer van Koophandel  40302883