Terug naar Boerengat

600_terug_naar_boerengat.jpg

 

Jan Jansen

'Terug naar Boerengat’ wekt de verdwenen buurtschap tussen Hoek en Terneuzen weer tot leven. De auteur, oud-journalist Jan Jansen, sprak daartoe met meer dan zestig oud-inwoners van Boerengat. Ze vertellen over feesten en drama’s, over povere huisvesting, het zware werk op de boerderij, de school op de Knol en de periode waarin Boerengat ten prooi viel aan de slopershamer. Ook bevat het boek informatie over de ontstaansgeschiedenis van de buurtschap en tientallen privéfoto’s van oud-inwoners.

Momenteel geen exemplaren voorradig

Het boek kost € 19,90, exclusief verzendkosten 
(€ 5,00 binnen Nederland). Betaling vooraf door storting op bankrekening 1291.69.269 (IBAN: NL68RABO 0129169269 BIC: RABONL2U) ten name van de Heemkundige Vereniging Terneuzen o.v.v. "Terug naar Boerengat" en uw NAW gegevens. Na betaling ontvangt u het boek binnen 14 dagen.