Historische namen voor viaducten in de Tractaatweg

Overhandiging adviesrapport aan gedeputeerde Harry van der Maas De Heemkundige Vereniging Terneuzen, De Heemkundige Kring Sas van Gent en de Dorpsraad Westdorpe hebben op verzoek van de Provincie Zeeland een advies uitgebracht over de naamgeving van de vier viaducten die worden aangelegd in de Tractaatweg. 

De Tractaatweg (N62) is de verbinding tussen de N61 ten zuiden van Terneuzen, de Kanaalzone en de R4 bij Zelzate. Het gaat om de volgende locaties: het huidige viaduct van de Spuikreekweg bij Terneuzen over de Tractaatweg heen en drie kruispunten waar nu nog verkeerslichten staan. In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan de verdubbeling van deze weg.

Ontvangst adviesrapport
Op woensdag 22 maart 2017 presenteerde Maikel Harte, namens de drie organisaties, de vier namen. Gedeputeerde Harry van der Maas ontving officieel het 'Adviesrapport namen toekomstige viaducten Tractaatweg (N62)'. Hij zette ook de auteurs van het rapport in het zonnetje. Iedere organisatie ontving als dank uit handen van de gedeputeerde een cheque ter waarde van 150 euro. 600_tractaatweg_viaducten.jpg

 

Harry van der Maas: “We hebben straks een nieuwe weg met namen die het historie van deze Zeeuws-Vlaamse streek benadrukken. Kreken, geulen, killen en bedijking. Erg mooi, vind ik.”

De drie partijen hadden een kleine werkgroep samengesteld. In een aantal brainstormsessies zijn verschillende namen genoteerd. Bij de zoektocht naar geschikte namen is onder andere gekeken naar de historische geografie, poldernamen en verdronken dorpen en kreken. Vervolgens zijn de vier genomineerde namen voorgelegd aan de projectorganisatie Tractaatweg. De voorgestelde namen zijn verder uitgewerkt en historisch onderbouwd in een adviesrapport.
De historische namen voor de vier viaducten
Locaties van Terneuzen richting Zelzate

Viaduct 1: Spuikreek
Viaduct 2: Sassing
Viaduct 3: Eversgadt
Viaduct 4: De Platte Kille
Lees de volledige toelichting per locatie en naam.
Naamborden
De namen komen op naamborden op de viaducten te staan als het betreffende viaduct gereed is. Planning is dat de verbreding van Tractaatweg in het voorjaar van 2019 gereed is. Het verkeer kan dan over de verbrede Tractaatweg rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting begint de aannemer na de zomer van 2017 met de ophogingen van de weg en het bouwen van de viaducten.

600_tractaatweg_viaducten_021.jpg

Met dank aan Adri van de Wege voor de foto's.