Monumentenlijst telt straks ruim 100 panden

09-02-2009

TERNEUZEN - Of je het monumenten kunt noemen, is zeer de vraag. Maar Terneuzen beschikt inmiddels wel over een Top 100 van beeldbepalende panden

lees verder >

Cultuurwethouder Jaap Bos: "Eigenlijk zijn het er veel meer. We hebben nu een lijst met 150 waardevolle panden. Daar gaat mogelijk nog een aantal af. Daarnaast hebben we een flinke reservelijst met wel zeshonderd panden." 

Een deel van de gebouwen is eigendom van de gemeente, die zichzelf verplicht ze in een goede staat te houden. Particuliere eigenaren van panden, die op de monumentenlijst staan, komen in aanmerking voor een subsidie voor aanpassing of restauratie. Daarvoor is een speciale subsidieverordening vastgesteld. Bos: "De subsidiepot is met 200.000 euro heel goed gevuld. Dat is redelijk uniek. Nergens in ons land is er zoveel geld beschikbaar voor het opknappen van waardevolle panden. Ja, in Maastricht, maar daar gaat het vooral om Rijksmonumenten.' Die twee ton moet dit jaar overigens wel op; doorschuiven naar volgende jaren is niet de bedoeling. De gemeente heeft de eigenaren van de waardevolle panden, die op de (uitgebreide) Top 100 staan, een brief gestuurd over de subsidiemogelijkheden. Er is ook al een informatiebijeenkomst achter de rug. Volgens de wethouder is de belangstelling voor de subsidieregeling groot. Restauratieplannen worden beoordeeld door de Welstandscommissie, aangevuld met een museumdeskundige.

Bron: PZC 09 februari 2009