Hervormde Kerk Biervliet

door Edwin Hamelink

In augustus 2003 zijn de restauratiewerkzaamheden aan de Nederlands Hervormde Kerk te Biervliet afgerond. De in 1659 gebouwde kerk was aan een opknapbeurt toe, omdat de knaagkever de houten spanten behoorlijk had aangetast. In kerk bevinden zich in de oostgevel drie unieke gebrandschilderde ramen die eveneens gerestaureerd zijn. De ramen zijn ontworpen en gemaakt door de Middelburgse glazenier Cornelis van Barlaer. De drie ramen hebben ieder een naam gekregen, vanwege de voorstellingen die zich hierop bevinden. Het Zeelandiaraam is het raam dat werd geschonken door de Staten van Zeeland en waarop zich het wapen van Zeeland bevind. Op het Oranjeraam staat o.a. een afbeelding van het wapen van prins en stadhouder Willem II. Het derde raam is het Biervlietraam. In dit raam staat de beeltenis van de bekende Biervlietenaar Willem Beukelsz., uitvinder van het haringkaken. Het stadswapen van Biervliet, de wapens van belangrijke Biervlietenaren uit die tijd en het wapen van de bouwer van de kerk staan er op afgebeeld. 
Tijdens de restauratie is een grafkelder gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het graf van Magiel de la Palma, die burgemeester van Biervliet is geweest in de tijd dat de kerk is gebouwd.

600_hervormde_kerk_biervliet.jpg