De Lage Landen en hun Grenzen

Tussen Verdun en Londen; 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk 
door P.W. Stuij

Een uitgave van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (1998)    600_de_lage_landen.png

Als we een kaart met de contouren van ons eigen land bekijken, dan herkennen we dat beeld aan de vorm. Deze vorm wordt door grenslijnen bepaald. Het zou echter een misvatting zijn te veronderstellen dat die grenslijnen in de loop der eeuwen altijd op dezelfde plaats hebben gelegen. Integendeel, grenzen hebben zich ontwikkeld en zijn om uiteenlopende redenen nogal eens verlegd of zijn soms geheel verdwenen.

De heer Stuij gaat in deze studie in op een van die grenzen, namelijk de grens tussen de Nederlanden en Frankrijk. 
Het grensverhaal begint bij het uiteenvallen van het Karolingische Rijk in drie stukken, het Verdrag van Verdun in 843. Een van die grenzen liep deels dwars door de Nederlanden. Rond die grens ontwikkelde zich het Graafschap Vlaanderen. Na de Bourgondische Tijd rondde keizer Karel V dit gebied af tot de Zeventien Provinciën, met een geheel nieuwe zuidgrens.

Op overzichtelijke wijze wordt verhaald hoe de Franse koningen, vooral Lodewijk XIV, deze zuidgrens van de Nederlanden aantastten. Daaraan kwam pas in de 19e eeuw een einde, zodat koning Willem I in 1819 de grens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met Frankrijk kon vaststellen. De geschiedenis eindigt als er een scheuring komt in dit koninkrijk en na de Vrede van Londen in 1839 twee landen overblijven: Nederland en België.

In het kort samengevat geeft dit boek een antwoord op de vragen: 
- Waar deze grens van Verdun door de Nederlanden moet worden gesitueerd; 
- Hoe deze grens in de 16e eeuw verdween om plaats te maken voor een nieuwe scheidslijn; 
- Hoe de zuidgrens van de Nederlanden bij meerdere oorlogen opschoof in noordelijke richting. 
Daarbij komen ook controversiële onderwerpen ter sprake, zoals bijvoorbeeld de Ottogracht. 

Het boek telt 112 pagina’s, heeft een harde kaft en is voorzien van veel foto’s, tekeningen en topografische kaarten om het geheel te illustreren. 

Het boek kost slechts € 15,-- exclusief verzendkosten (€ 5,00 binnen Nederland). Betaling vooraf door storting op bankrekening 1291.69.269 (IBAN: NL68RABO 0129169269 BIC: RABONL2U) ten name van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, onder vermelding van "boek Stuy". Na betaling ontvangt u de bestelling binnen 10 dagen.