De Leeuwtjes

De Leeuwtjes

door Edwin Hamelink

 

Aan de kop van de Leeuwenlaan staan twee stenen beeldjes die ieder een wapenschild vasthouden. Deze600_de_leeuwtjes_2.jpg leeuwtjes sierden ooit de oprijlaan van hofstede “De Leeuwtjes”. De huidige Leeuwenlaan was de oprijlaan naar deze hofstede. De bomen die nu aan de Leeuwenlaan staan zijn van omstreeks 1936, toen de Leeuwenlaan werd aangelegd. Ze staan echter wel op de plaats waar vroeger de bomen langs de oprijlaan stonden. De laan en de bomen roepen het beeld op van de oude oprijlaan waartussen de boerrenkarren met paard en wagen naar de hofstede reden. De hofstede was ongeveer gelegen op de kruising van de Leeuwenlaan en de Hendrikstraat. Omstreeks 1689 stond deze boerderij er al. De boerderij is vooral bekend geworden vanwege het onverwachte bezoek van Koningin Victoria in 1852. Als dank schonk zij de bewoners een vergulde zilveren beker met daarop de initialen V.R. (Victoria Regina). Deze beker bevindt zich tegenwoordig in het ‘Waren museum het land van Axel’, waar deze wordt tentoongesteld. In 1938 werd de hofstede gesloopt voor de stadsuitbreiding van Terneuzen.

 

 

600_de_leeuwtjes_1.jpg

De boerderij dankte haar naam aan de twee leeuwtjes die de oprijlaan sierden. Het leeuwtje aan de linkerkant draagt een mannelijk wapen, het leeuwtje aan de rechterkant een vrouwelijk. Ze zijn als koppeltje vervaardigd en tonen waarschijnlijk een huwelijkse verbintenis tussen twee families. Volgens dr. Wesseling zijn ze waarschijnlijk afkomstig van de poort van het Spaans Kasteel dat door Fransiscus de Aldano in 1575 werd opgeworpen om invallen van de watergeuzen af te slaan. Dit militaire object was omring met een muur, met daarin een poort met Latijns opschrift dat vertaalt als volgt luidde: “Ik ben verdediger van de niet in opstand zijnde landen en wateren; zorg ervoor dat de verdediger geen aanvaller worde, Franciscus de Aldano, kapitein van Filips, koning van Spanje, heeft mij gesticht. Daarom heet ik Aldano, eind april 1575”. Andere beweren dat de leeuwtjes dateren van omstreeks 1650 en dus niet van het Spaans Kasteel afkomstig zijn. Tot nu toe is er nog niemand in geslaagd te achterhalen van welke families de wapens zijn die de leeuwtjes vasthouden. Het zal dus vooralsnog een mysterie blijven.

 

Tijdens de reconstructie van de Axelsestraat in 1998 werden de stenen leeuwtjes door de gemeente tijdelijk elders opgeslagen. Voordat ze werden teruggeplaatst zijn ze gerestaureerd en opnieuw geschilderd. In het verleden waren de leeuwtjes al eens eerder overgeschilderd in kleuren die heraldisch niet verantwoord waren en die dus op wapens eigenlijk niet voor kunnen komen. Voor deze renovatie benaderde de gemeente Terneuzen de Heemkundige Vereniging Terneuzen die een advies heeft gegeven over heraldisch verantwoorde kleuren. Omdat niet bekend is kleuren niet worden van welke familie de wapens zijn, konden de originele kleuren niet worden achterhaald.

600_de_leeuwtjes_3.jpg