Eerste steen Willibrorduskerk verloren gegaan

28-05-2012

In 1844 kreeg Terneuzen haar eerste Rooms Katholieke parochie (vanaf 1578 was er alleen de Hervormde Kerk geweest). De eerste pastoor was Marinus Johannes Verkaar, van oorsprong een kapelaan uit Oosterhout.

Het eerste kerkje was een schuur die door Jan Baptiste de Meijer (1804 - 1868) beschikbaar werd gesteld. Op 3 december 1844 werd deze tijdelijke hulpkerk gewijd. Pastoor Verkaar droeg de eerste mis op. Verkaar overleed op 3 oktober 1846 na een kortstondig ziekbed. Zijn opvolger was Judocus Cammaert, pastoor uit Philippine. In 1849 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste definitieve kerk aan de Korte Kerkstraat (latere patronaatsgebouw). Nog in datzelfde jaar werd de kerk gewijd, evenals de nieuwe begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Op 16 december 1849 werd de eerste mis in de kerk opgedragen. In de kerk was een wandtegel aangebracht met de volgende tekst:

D.O.M.

SUB INVOCATIONE S WILLIBRORDI

EX FIDELIUM SOBLATIS FUNDARUNT

M.J VERKAAR ET J. CAMMAERT
PASTORES


Dit betekent zoveel als: Onder de bescherming van de heilige Willibrordus hebben de eerwaarde heren M.J. Verkaar en J. Cammaert, pastoors uit de bijdrage der gelovigen deze kerk gesticht.

600_n145_400_steen_willibrordus.jpg

 Foto A. van de Wege, 2009.

Na het slopen van het patronaatsgebouw, begin jaren ’80 van de vorige eeuw, werd de tegel verwijderd en aangebracht in de bestrating aan de voet van de in 1912 gebouwde Willibordustoren. De tegel was er nooit voor bestemd om in de bestrating aan te brengen. Door de vorst en andere weersomstandigheden scheurde het. Bij de herinrichting van het Pastersbos is in 2009 de tegel verwijderd en tijdelijk opgeslagen binnen de Willibrordustoren. Dit is in goed overleg gebeurd tussen de gemeente Terneuzen en de Heemkundige Vereniging Terneuzen. Na oplevering van het project zou in overleg worden gezocht naar een nieuwe bestemming. Bij nadere bestudering is inmiddels gebleken dat de steen als verloren beschouwd dient te worden. Ze is te ver beschadigd en in stukken gebroken om er nog een nieuwe bestemming aan te kunnen geven.