Torenberg Zaamslag

 Edwin Hamelink    

 

Omstreeks 1193 werd door de heer van Zaamslag een kasteel, "de torenberg" gebouwd. De heer van Zaamslag had tal van rechten. Zo mocht hij een schout aanstellen en bemoeide hij zich met rechtspraak, dijkbeheer en het verpachten van landerijen en de veren over de kreken van het Hellegat. In 1584 werd om militaire redenen (Tachtigjarige Oorlog) een groot deel van het gebied rond Zaamslag onder water gezet, waarbij ook het kasteel onder water verdween. Van het verdronken Zaamslag bleef de toren jarenlang als baken voor de scheepvaart boven de omgeving uitsteken. Na de herdijking van het dorp Zaamslag in 1649 werd door de ambachtsheren bij de ru├»ne van het kasteel een boerderij gesticht. In 1697 is de toren gesloopt. De heuvel waarop de kasteeltoren heeft gestaan is nog altijd goed in het landschap herkenbaar. Het gebied is beschermd archeologisch monument. 
In 1986 zijn in verband met de bouw van de woonwijk Torenberg archeologische opgravingen gedaan op de voorburcht. In het Schelpenmuseum te Zaamslag is veel te vinden over de geschiedenis van de Torenberg.

 

600_torenberg_zaamslag.jpg