Het leven van Philipp von Hohenlohe

600_philipp_von_hohenlohe.jpgP.W. Stuij 

Een uitgave van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (2007) 

Omstreden Staats veldheer in de Tachtigjarige Oorlog. Door huwelijk verwant van het Oranjehuis. Grondlegger van Zeeuwsch-Vlaanderen. 
Unieke eerste en enige biografie.

Graaf Philipp von Hohenlohe is een onderbelicht gebleven veldheer van het Staatse leger in het eerste deel van de Tachtigjarige Oorlog. 
Omdat er in de historische literatuur zoveel kritiek op hem werd gegeven dat het ongeloofwaardig werd, was het een uitdaging na te gaan wat er in werkelijkheid aan de hand was.
Dan komt in zijn levensbeschrijving een kleurrijke figuur tevoorschijn met uitgesproken positieve en negatieve eigenschappen.
Dat ons grondgebied zelfstandigheid kon verwerven was mede te danken aan zijn tomeloze inzet tijdens de uiterst moeilijke eerste periode van de Opstand.
Een boek vol raakpunten met uw en mijn voorgeschiedenis.

Het boek kost € 19,90 exclusief verzendkosten (€ 5,00  binnen Nederland). Betaling vooraf door storting op bankrekening 1291.69.269 (IBAN: NL68RABO 0129169269 BIC: RABONL2U) ten name van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, onder vermelding van "Von Hohenlohe".

Na betaling ontvangt u de bestelling binnen 14 dagen.

Zie ook 'Addenda op 'Het leven van Philipp von Hohenlohe"