Behoud voormalig woonhuis Nieuwstraat 20, Terneuzen

Erfgoedvereniging Heemschut en de Heemkundige Vereniging Terneuzen hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen.

Beide verenigingen maken zich zorgen over de toekomst van het pand Nieuwstraat 20.

Het pand maakt deel uit van het plangebied Nieuwstraat-Zuid.

Het gebouw werd omstreeks 1820 gebouwd als directeurswoning voor Rijkswaterstaat

ten tijde van het aanleggen van het kanaal Gent-Terneuzen. Het is een monumentaal pand,

dat samen met de andere panden uit de tweede helft van de 19e eeuw en de Arsenaalkazerne een bijzonder karakteristiek ensemble vormt. 
In het verleden is meermaals geprobeerd om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het werd opgevoerd in de adviesrapporten van de Heemkundige Vereniging in 2006 en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in 2008. In 2011 heeft ook erfgoedvereniging Heemschut geadviseerd het pand op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. In juni 2011 heeft de toenmalig wethouder van de gemeente aan Heemschut laten weten dat, na verschillende gesprekken en intern en uitvoerig beraad, het collega zou worden geadviseerd het pand alsnog toe te voegen aan de lijst van gemeentelijke monumenten.

Vijf jaar later blijkt het pand nog steeds geen enkele vorm van bescherming te genieten. Inmiddels is het de Heemkundige Vereniging ter ore gekomen dat volgens de laatste plannen de voorgevel behouden zou blijven. In de brief vragen we om een schriftelijke bevestiging van dit voornemen en om uitleg waarom de toezegging van de wethouder nog niet is nagekomen. 

600_nieuwstraat_20.jpg   600_nieuwstraat_terneuzen.jpg